Dalam bahasa arab kata “Syams” (Matahari) bersifat feminin sedangkan “Qamar” (bulan) bersifat maskulin.

Matahari membakar dirinya sendiri menghasilkan cahaya dan kehidupan. Dan bulan bersifat “Munir”, yang artinya memantulkan cahaya. Bulan sendiri tidak menghasilkan cahaya, namun memantulkan betapa cemerlangnya cahaya matahari.

” Sehingga saat kita sebagai lelaki bersinar, sebenarnya kita memantulkan cahaya yang luhur dari isteri kita….”

~Syech Abdullah Adhami
Terjemahan dari :
http://sidramushtaq.wordpress.com/2009/03/31/shams-sun-and-qamar-moon/